Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019),Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2019), nhằm thực hiện công ...